ஜாக்கிரதை, உங்கள் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் பாதுகாப்பாக இல்லை

Galatta Tue Feb 25 2020

credit: third party image reference

வாட்ஸ்அப் குழுக்கள்: வாட்ஸ்அப் குழுக்களுக்கான உள்ளீட்டு இணைப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் திறன் உள்ளிட்ட பல புதிய அம்சங்களை வாட்ஸ்அப் கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் கடந்த ஆண்டு பல புதிய அம்சங்களைப் பெற்றன. இந்த அழைப்பு இணைப்புகள் மூலம், பயனர்கள் கலக்கக்கூடிய குழுக்களில் சேரலாம்

 வாட்ஸ்அப் என்பது ஒரு உடனடி செய்தியிடல் தளமாகும், இது ஒவ்வொரு புதுப்பித்தலுக்கும் தொடர்ந்து புதுப்பித்து பல அம்சங்களைக் கொண்டுவருகிறது. பேஸ்புக்கிற்கு சொந்தமான வாட்ஸ்அப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயனர்களை ஈர்க்கும் அம்சங்களுக்கு சமமான முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் புதிய தகவல்களின்படி, வாட்ஸ்அப்பிலும் புதிய பாதுகாப்பு பிரச்சினை இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய பாதுகாப்பு மீறல் வாட்ஸ்அப் குழுமத்துடன் தொடர்புடையது.credit: third party image reference

இணைப்புகளைத் திருப்புக

 வாட்ஸ்அப் குழுக்களுக்கான உள்ளீட்டு இணைப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் திறன் உட்பட பல புதிய அம்சங்களை வாட்ஸ்அப் கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த தலைகீழ் இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் ஆர்வக் குழுக்களில் சேரலாம். குழு நிர்வாகிகள் எந்த நேரத்திலும் தலைகீழ் இணைப்புகளைத் திரும்பப் பெறலாம். வாட்ஸ்அப்பில் இந்த அமைப்பு தொடர்பான புதிய பாதுகாப்பு சிக்கல் உள்ளது.credit: third party image reference

This article represents the view of the author only and does not reflect the views of the application. The Application only provides the WeMedia platform for publishing articles.
Powered by WeMedia

Join largest social writing community;
Start writing to earn Fame & Money